, .. ,. ,. Tervetuloa autonomiseen sosiaalikeskukseen!

Sosiaalikeskus on omaehtoinen toimintatila ja kohtaamispaikka. Talon käyttöä ei säätele kapitalistinen voitontavoittelun logiikka, vaan tilan käyttäjien tarpeet. Tämän perusperiaatteen lisäksi haluamme, että talolla vierailijat ja tilan käyttäjät eivät erottele, syrji, alista ja riistä ihmisiä sukupuolen, seksuaalisuuden tai etnisen taustan perusteella. Tämän linjauksen rikkominen johtaa kulloinkin sopiviksi arvioituihin toimenpiteisiin. Syrjintä ei ole missään muodossa yksiselitteinen ja helppo asia käsiteltäväksi, mutta olemme kollektiivina sitoutuneet kiinnittämään sortaviin käytäntöihin huomiota, emmekä pelkää nostaa kissaa pöydälle. Kyseessä ei ole luettelo ikäviä asioita, vaan toimintamme kaunis ja radikaali kulmakivi!

, .. ,. ,. Sukupuolijuttuja

Sosiaalikeskuksessa ihmisillä ei ole “naisten töitä” ja “miesten töitä”. Kulttuurissamme on tapana yrittää pakottaa ihmisiä sukupuolirooleihin, jotka jakavat meidät sukupuolistereotypioihin ja asettavat meille erilaisia odotuksia: esimerkiksi miehiin liitettyjä ominaisuuksia arvostetaan enemmän kuin naisellisina pidettyjä.

Ihmisellä ei ole syntymälahjana sukupuolta, joka määrittäisi automaattisesti hänen luonteensa, tekonsa, mielipiteensä tai tunteensa. Pikemminkin sukupuoli kirjoitetaan häneen lukuisten erilaisten tapojen, arvojen, sääntöjen, käytäntöjen ja instituutioiden kautta. Haluamme purkaa seksististä ajattelua ja seksistisiä valtarakenteita.

Sosiaalikeskus on tila miljoonille erilaisille sukupuolisuuksille. Ainoa raja oman seksuaalisuuden toteuttamiselle on toisten kunnioittaminen. Jokaisella on itsemääräämisoikeus omaan ruumiiseensa.

, .. ,. ,. Pervo meininki!

Sosiaalikeskus on tila, jossa ei suvaita heteroseksismiä eli ei-heteroseksuaalisten ihmisten syrjintää, sortoa ja näkymättömäksi tekemistä. Heteroseksuaalisen olettamuksen mukaan jokaisen ihmisen halu kohdistuu “vastakkaiseen” sukupuoleen, ellei toisin mainita. Miehen ja naisen välistä seksiä, rakkautta, tai parisuhdetta pidetään luonnollisena, normaalina ja etuoikeutettuna, jolloin ei-heteroseksuaalisuus on joko poikkeavaa tai näkymätöntä.

, .. ,. ,. Rasismista

Sosiaalikeskuksessa ei lokeroida ihmisiä heidän kansallisuutensa, ihonvärinsä, kielensä tai etnisen taustansa perusteella. Vastustamme aktiivisesti kaikkea rasismia, oli se biologista tai kulttuurista, emmekä hyväksy minkäänlaista rasistista toimintaa tai symboliikkaa sosiaalikeskuksessamme.

, .. ,. ,. Pään sekoittaminen

Emme halua, että sosiaalikeskuksen toiminta pyörii päihteiden ympärillä. Häiritsevää käyttäytymistä (edes päihtyneenä), diilaamista ja huumeiden käyttöön kannustamista ei suvaita.

, .. ,. ,. Safkapolitiikka

Kapitalismi tekee voittoa ihmisten, eläinten ja ympäristön kustannuksella. Sosiaalikeskuksen rahoja käytetään vain vegaaniseen ruokaan ja kannustamme kaikkia freeganismiin.

, .. ,. ,. (Joillekin) Pyhistä Asioista

Sosiaalikeskus ei ole tila, jossa uskonnollisten symbolien esillepano, uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen ja uskontoon käännyttäminen olisi mahdollista.

And something about disability!