help ? (trying to be constructive. human.) set a date please.

first quick english translation. then original in swedish.

SUBJECT LINE: help ? (trying to be constructive, human.) set a date please.

hello i’m having mental problems

for real

help me.

i want a date set to get an end to this.

you can’t choose to just “not wanting see”

not wanting to see me is something you can choose after a confrontation.

set a date.

i’m totally desperate with this.

thoughts like “animal rights activists do home demos, why not me”. why not? cause

i have a strong need to confront you.

in some way i was surprised that status is so strongly in you that you couldn’t see yourself having a political dialogue with me in the papers. we’re both swedish speakers. so the duckpond media would have worked well for me. it’s surprising that you see open political dialogue as a “threat”. and especially a dialogue about feminism. which would be super good!

i have a lot of anger and sadness. unreleased love. that’s really hard to deal with. especially since there’s so much injustice and unfair play. i’ve learnt a lot about male domination patterns in my relation to you, and i hope to bring this knowledge with me. so i don’t have to feel so phobic when l l l lllll love starts making itself intrusively reminded in all kinds of ways. this male seduction pattern that a lot of men do, has become clear to me how it works as a power tool. and something that i’ve felt especially disturbed by noticing in you. since i’ve had a genuine interest. and i don’t like to be played with. and that you then in a classical manner totally deny (the “sex/sexuality talk that you tried to explain as some kind of “intellectual” academic lingo. while i more percieved that as a brainfart. or would have appreciated more if it would have been explained as such, so it wouldn’t have been so obvious that you’re lying. and the thing where you ask if there’s a connection between us. that i had been expressing some tender feelings for you in an sms. this at the same time as i tried to get into your head that i’m in a really rough situation with sexism coming in from all over. and poof, you’ve managed to get out of an unpleasant talk on oppression. super dominant.)

i guess that’s been the biggest problem for me. the contrasts. the conflicts within. feeling both YEES! and NOO! at the same time. and a lot that’s been confusing within myself, and definitely from your side as well. i’ll probably never really understand how you men think. you seem to have a real difficulty doing self reflection.

anyways.

give me a date. a time and a place.
no more empty promises.
something real and concrete.

no more propaganda words. “social centre” “conflict resolution group”
”over 150 active” (as was said at the esf, as if that would be a place to
put tanning lotion on and start flexing muscles, a show for the media…

and conflict resolution mechanisms mentioned, at the same time as a naked person was totally ignored…. i really don’t understand it. at the same time as it’s incredibly painful. never being taken seriously.)

for real now. a date.

that you for once see past whatever feelings of disgust you’re projecting on me. (which i also get very angry and saddened by)

or that you look straight at fears and insecurities and unfulfilled needs.

and then see past yourself.
and see the other persons. that’s also making politics. me.

it’s okay if you’re superaggressive or whatever the damn you like. but i really want this. i need this. to for once be able to confront and ask questions. play my little game of community. and also maybe that the soc.centre would be able to be something else than a façade created for the press.

that there would be space for a corner with a bit of more radical politics as well.

every day is unbearable to me. it’s breaking me down. i am broken.
but i can’t give up. not now. not after all this time.

give me a date for an open mutual accusation meeting with decision right to lift the ban. and i’ll leave you alone. (and please. don’t pretend that you don’t have any power to do something like this… considering the meetings have 5 – (max) 10 people present. how difficult can it be?)

milla

SUBJECT LINE: hjälp ? (försöker vara konstruktiv, mänsklig.) sätt ett datum tack.

hej jag har mentala problem
på riktigt.

hjälp mig.

jag vill ha ett datum för att få slut på det här.

du kan inte bara välja att “inte vilja se”

att inte vilja se mig kan du välja efter en konfrontation.

sätt ett datum.

jag är totalt desperat med det här.

tankar som att “djurrättarna kör ju hemdemos, varför inte jag”. varför inte? för

jag har ett starkt behov av att kunna få konfrontera dig.

på nåt sätt blev jag förvånad att status sitter så starkt i dig att du
inte kunde tänka dig att köra en politisk debatt med mig i
tidningarna. vi är ju båda svenskspråkiga. så ankdamsmediet hade
funkat bra för mig. det är förvånande att du ser öppen politisk dialog
som ett “hot”. och särskilt en dialog om feminism. det hade ju varit
superbra!

jag har mycket ilska och sorg. oförlöst kärlek. som känns jävligt
jobbigt. särskilt som det finns så mycket orättvisa och falskspel. jag
har lärt mig mycket av manliga dominansmönster i min relation till
dig, som jag hoppas jag kan ta med mig. så jag slipper känna sån fobi
när k k k kkkk kärlek börjar göra sig påträngande påmint på alla sätt
och vis. just det här förförelsemönstret som många män kör med, har nu
blivit tydligt för mig hur det funkar som ett maktmedel. och något jag
känt extra obehag av att märka i dig. eftersom jag känt ett genuint
intresse. och inte tycker om att bli lekt med. och att du sen på
klassiskt maner totalförnekar det (sex,sexualitets snacket som du
försökte få till att vara något “intellektuellt” akademikertugg. som
jag mer uppfattade som en hjärnfjärt. eller mer hade uppskattat om det
blivit förklarat som det, så att det inte blir så uppenbart tydligt
att du ljuger. och det där att du frågar om det finns en koppling
mellan oss. att jag uttryckt ömmare känslor för dig i ett sms. detta
på samma gång som jag försökt få in i din skalle att jag är i en
jävligt jobbig situation med sexism på alla håll och kanter. och poof
så, har du lyckats ta dig ur en jobbig diskussion om förtryck..
superdominans.)

det är väl det som varit det största problemet för mig. kontrasterna,
konflikterna i känslovärlden. att både känna JAA! och NEEJ! på en och
samma gång. och mycket som känts förvirrande både inom mig själv, och
definitivt från dig. jag kommer nog aldrig riktigt förstå hur ni män
tänker. ni verkar ha oerhört svårt för självreflektion.

i alla fall.

ge mig ett datum. en tid och plats.
inga fler tomma löften.
något riktigt och konkret.

inga fler propagandaord. “sosiaalikeskus” “konfliktlösningsgrupp”
“över 150 aktiva” (som det sas på esf, precis som det skulle vara ett
ställe att smeta in sig i brunkräm och flexa med musklerna, spel för
medierna… och konfliktlösningsmekanismer som nämndes, samtidigt som
en naken människa blev helt ignorerad… jag fattar det liksom bara
inte. samtidigt som det gör oerhört ont. att aldrig bli tagen på
allvar.)

på riktigt nu. ett datum.

att du för en gång ser förbi vilka motbjudande känslor du nu än
projicerar på mig. (vilket jag också blir väldigt arg och ledsen av)
eller att du ser rakt på rädslor och osäkerheter och ouppfyllda behov.
och sen ser förbi dig själv.
och ser den andra människan. som också gör politik. jag.

det är okej om du är superaggressiv eller vad fan som helst.
men jag vill verkligen ha det här. jag behöver det här. att för en
gångs skull kunna konfrontera och ställa frågor.
leka min lilla lek om community. och att kanske soc-centret skulle
kunna vara nåt annat än en fasad skapad för pressen.
att det skulle kunna få plats med en vrå med lite radikalare politik också.

varje dag är en pina för mig. jag blir knäckt av det. är knäckt.
men jag kan inte ge upp. inte nu. inte efter så här lång tid.

ge mig ett datum, för öppet ömsesidigt anklagelse-möte med
beslutsfattarrätt att lyfta bannbullan. så lämnar jag dig ifred.
(och. snälla. låtsas inte om som att du inte har nån makt att göra nåt
sånt här.. med tanke på att mötena har en 5 – (max) 10 pers
närvarande. hur svårt kan det vara?)

milla

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: