yet another written statement for dec13 (ignored)

another written statement for the meeting dec13. there’s some heavy criticism of lack of democracy and also support for dealing with sexism and support of the work that i do in the letter. this was put down in one sentense by Madman, and that was that with this person’s say at this meeting. Madman said: “She was only at one meeting in May..” or something like that. Madman hasn’t been present herself in the house, so I don’t really understand her logic of discrediting this person’s words by lack of presense. (btw -Madman is one of those whose say weighs more than others in the movement. Madman herself doesn’t perceive of herself as having any power in the project…)

first in english, then in finnish. the name tag is something i added myself.

A QUICK TRANSLATION TO ENGLISH:

Sexism is present everywhere in our society – in films, in books, in commercials, in our language, in our concept of history and so on. In my opinion it’s really important to work against it, as a part of the wide struggle against capitalism, environmental destruction and animal (and also human) abuse. Sexism is a structure that’s built into our culture.

I therefore consider Milla’s struggle to be important. I’m not always agreeing with the methods, as I often find direct confrontation as an ineffective way to get people to really question their own behavior. But Milla’s analysis has been very precise.

When I heard that Milla had been sending a call for solidarity to several lists, also international ones, I felt that it made a sore situation even worse. At least it wouldn’t add any to the discussion within the squatting scene and I felt disappointed. I got a response to Milla’s message and after reading it, without reflecting too much on it, I passed it on to two lists where I had seen the call for solidarity.

Now after more time has passed, and I have been getting more distance to the chain of events, I have been reading the response again, and also been getting a version commented by Milla. I am now of the opinion that I acted too hastily, and passing the message on without analyzing the content any further, was a mistake.

Many have considered Milla to be a difficult person, but the fact is still that she’s been pointing out real problems and always been giving a very sharp analysis of the gender aspects in different conflicts. To my knowledge nobody’s been able to show that Milla has been wrong in any of the direct examples of sexist behavior that she’s been giving. From the very beginning I felt great disappointment that Milla was banned from the mailing list as well as from the house. The fact that she wasn’t allowed to participate in the following house – even though many other things had changed and been organized in a different way – I thought of as very strange. Milla’s “difficulty” is largely based on that she brings out difficult truths. It’s easier to ignore the problem than to do something about it.

All the conflicts and the otherwise bad atmosphere got me to withdraw from the whole movement. The exclusion of Milla affected this decision a fair amount, and as well that I had the feeling that my chances to affect any of the decisions regarding the house were not much greater than in the general Finnish elections. I haven’t experienced the squatting scene as very open or democratic. It seems like some persons have more power than others, and that the say of some have more weight than the say of others.

I hope for the squatting movement to democratize. I also hope that the ones who still participate in it, would do their best to crush sexism – like, for real. I haven’t been following exactly what improvements have been made after I left, but I don’t think the way Milla is treated is acceptable.

Kind regards,

“From a certain Someone

whose say meant Nothing and Nil

at the meeting dec13, 2008”

SUOMEKSI:

Seksismi on läsnä kaikkialla yhteiskunnassamme – elokuvissa, kirjoissa, mainoksissa, kielessä, historiankäsityksessämme jne. Mielestäni on erittäin tärkeätä toimia sitä vastaan, osana laajaa
kamppailua kapitalismia, ympäristötuhoa ja eläinten (myös ihmisten) hyväksikäyttöä vastaan. Seksismi on rakenne joka on rakennettu sisään kulttuuriimme.

Pidän siis Millan taistelua tärkeänä. Aina en ole kuitenkaan samaa mieltä metodeista, usein koen suoran konfrontaation epätehokkaana tapana saada ihmisen todellakin kyseenalaistamaan omaa
toimintamalliaan. Mutta Millan analyysit ovat olleet hyvinkin tarkkoja.

Kun kuulin että Milla oli lähettänyt solidaarisuuskutsun lukuisille listoille, myös kansainvälisille sellaisille, asia tuntui tekevän jo tulehtunutta tilannetta entistä pahemmaksi. Se ei ainakaan lisäisi
keskustelua talonvaltausliikkeen sisällä ja oloni oli pettynyt. Sain mailitse vastalauseen Millan viestille ja luettuani sen, ilman sen kummempaa pohdintaa, läpi lähetin sen eteenpäin kahdelle listalle joilla olin nähnyt solidaarisuuskutsun.

Nyt kun on kulunut enemmän aikaa ja oon saanut etäisyyttä tapahtumaketjuun, olen lukenut vastalauseen läpi uudestaan ja myös saanut Millan kommenteilla varustetun version. Olen nyt sitä mieltä että toimin liian hätiköidysti ja analysoimatta sisältöä sen enempää – viestin eteenpäin lähettäminen oli virhe.

Moni on pitänyt Millaa hankalana henkilönä, mutta tosiasia on kuitenkin se, että hän on osoittanut todellisia ongelmia ja aina antanut hyvin skarpin analyysin sukupuoliaspekteista eri konflikteissa. Tietääkseni kukaan ei ole pystynyt osoittaa Millan olevan väärässä missään niissä suorissa esimerkeissä mitä hän on antanut seksistisestä käytöksestä. Koin jo alusta alkaen suurta pettymystä siihen että Milla bännättiin listalta ja itse taloltakin. Se, ettei hän saanut osallistua seuraavassa talossakaan – vaikka moni asia muuten oli muuttunut ja järjestetty uudella tavalla – pidin hyvin
kummallisena asiana. Millan “hankaluus” perustuu kuitenkin pitkälle siihen, että hän tuo esille hankalia totuuksia. On helpompaa olla näkemättä ongelmaa kun tehdä asialle jotain.

Kaikki konfliktit ja muutenkin huono tunnelma sai minut vetäytymään koko liikeestä. Millan poissulkeminen vaikutti melko paljon tähän päätökseen, sekä sekin että tuntui ettei minulla ollut kovin paljon suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa talon päätöksiin kun yleensäkään esimerkiksi Suomen vaaleissa. En ole koennut talonvaltausliikettä kovin avoimeksi tai demokraattiseksi. Joillakin henkilöillä tuntuu olevan enemmän valtaa kun muilla ja toisten sanat ovat toisten sanoja
painavampia.

Toivon että talonvaltausliike demokratisoituu. Toivon myös että he jotka edelleen osallistuvat tekevät parhaansa murskataaksen seksismin – siis ihan oikeastikin. En ole itse seurannut niin tarkkaan mitä parannuksia on tapahtunut lähtöni jälkeen, mutta en pidä tapaa jolla Millaa kohdellaan hyväksyttävänä.

Ystävällisin terveisin,

“Joku jolla ei ole sananvaltaa valtausskenessä”

Advertisements

2 Responses

  1. […] a ban. The dissident voices once again got run over by the leaders. Micke Brunila said openly that one statement pointing out lack of democracy and sexism, wasn’t important because the guy wasn’t involved anymore, this in spite of a clear […]

  2. […] Janne >> Ignored !! ;  Jules >> Ignored !! ;  Zagu >> Ignored !! […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: