last try – saturday, monday meeting

shit. i’m really nervous about making an effort towards dialogue again. it really freaks me out. the hope of some kind of … something to happen. and the last time i went totally nuts. so long, living with this. getting people to go to house meetings. waiting outside. making requests.

i think it’s the same kind of stresss that people are exposed to in prison. im locked out from the “normal” community, waiting for them to decide when they want to deal with fact that i live with every second every day. locked out. thinking thinking thinking. paralyzed. life on hold.

this is what will be presented by (p) at meetings saturday and monday. hopefully there will be some support in really dealing with this. no more “later” “not now” “after the revolution”.

first in finnish. then in english.


Esitys lauantain ja maanantain kokouksiin

Nämä aiheet tulevat ratkaistaviksi viimeistään näissä kokouksissa:

Taustaa:

Talonvaltaaja on altistunut seksuaaliselle ja sukupuolittuneelle häirinnälle koko sosiaalikeskustyönsä ajan, alkaen vuoden 2007 syksystä tähän päivään.
Häntä on aktiivisesti alistettu, yritetty poissulkea sosiaalikeskusprojektista ja vaientaa. Kyseinen aktivisti on kohtaamastaan epäoikeudenmukaisesta käytöksestä huolimatta yrittänyt jatkuvasti saada KESKUSTELUyhteyttä aikaiseksi.

Päätettävää:

AIKA ja paikka AVOIMELLE keskustelutilaisuudelle aiheilla :

-seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä

-Naisaktivistin ulossulkeminen sähköpostilistalta ja seuranneet bännit

-ehdotus toimintasuunnitelmasta seksuaalisen häirinnän estämiseksi ja häirintäongelman
hoitamiseksi Sompasaaren sosiaalikeskuksessa sosiaalikeskusihmisten työstettäväksi

-Naisaktivistin bännien poistaminen

Tämä on ollut hyvin hankalaa ja raskasta aikaa naisaktivistille ja hän todella toivoo, että yhteisön autonomiset yksilöt yrittävät keskittyä aiheeseen myötätuntoisella ja rakentavalla tavalla.

Lisää tietoa osoitteesta https://sosiaalikeskus.wordpress.com/about/

Tulen henkilokohtaisesti kokouksiin varmistamaan tämän aiheen käsittelyn,
terveisin Pähkinä Katainen
pahkina.katainen{at}gmail.com


Things don’t have to be this way!


Will be presented a the meetings saturday and monday
These subjects will be solved at the latest at these meetings:

Background:

A squatter has been exposed to sexual and gendered harassment during the entire period she’s been working with the social centre project, starting autumn 2007 till the present day.
She’s been actively subjugated, and efforts been made to shut her out from the social centre project, and shut her up. The activist in question, has in spite of unjust treatment, continuously tried to establish COMMUNICATION on the matter.

To be decided:

A TIME and place for an OPEN discussion on:

-sexual and gendered harassment

-the exclusion of the woman activist from the emailing list, plus the following bans

-a suggestion for an action plan to prevent and deal with sexual and other harassment at the Sompasaari Social Centre. to be worked on by social centre people

-the lifting of the bans of the woman activist

This has been a very difficult and tough period for the woman activist and she really hopes that the autonomous individuals of the community, will focus on the issue in a compassionate and constructive way.

More information from https://sosiaalikeskus.wordpress.com/about/

I will personally be present at the meetings to ensure that this issue will be dealt with,
kind regards Pähkinä Katainen
pahkina.katainen{at}gmail.com


Things don’t have to be this way!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: